top of page

BIOFOTONENTHERAPIE 

 

Wat is biofotonen therapie?

 

Biofotonen therapie bestaat uit metingen en de balans herstellen met licht. Voor het opsporen van verstoringen in het lichaam wordt gebruikgemaakt van kennis van acupunctuur uit de Chinese geneeskunst. De metingen worden gedaan met een speciale meetpen. Met behulp van glazen staafjes wordt lichttherapie gegeven.

 

Aan het begin van de jaren zeventig werd ontdekt dat alle cellen in het menselijk lichaam licht uitstralen. Van sommige cellen is het licht verstoord (chaotisch). Met biofotonen therapie wordt die verstoring opgeheven. Daardoor kan in het lichaam een genezingsproces op gang komen. Het lichaam geneest zichzelf met behulp van de therapie.

 

Een gezonde cel zendt coherent licht uit, een zieke cel zendt chaotisch licht uit. In de biofotonen therapie wordt het chaotische licht door middel van elektronische filters gescheiden van het coherente licht. Vervolgens wordt het chaotische licht omgepoold en teruggegeven aan het lichaam, waarbij het zichzelf neutraliseert. Alleen het coherente licht blijft over.

 

METINGEN

 

Op een aantal acupunctuurpunten op handen en voeten wordt de huidweerstand gemeten. Deze punten liggen op de zogeheten meridianen die corresponderen met de verschillende organen in het lichaam. Als een afwijkende huidweerstand gemeten wordt, duidt dat op een verstoring in de meridiaan.

Voor de metingen wordt een apparaat, de StarLight gebruikt dat is aangesloten op een computer. De metingen zijn op het scherm zichtbaar en bovendien hoorbaar door tonen.

De StarLight wordt ook gebruikt om de biofotonen therapie te geven.

 

THERAPIE

 

Na het opsporen van de disbalans (het meten) moet gezocht worden hoe die opgeheven kan worden. Vervolgens wordt het chaotisch licht van het lichaam opgevangen en harmonieus licht toegediend aan het lichaam. Dat gebeurt met behulp van glazen staafjes die je vasthoudt, en met glazen platen waar je je blote voeten opzet.

Met het harmonische licht kunnen ook frequenties van middelen worden meegestuurd, zodat de disbalans hersteld wordt.

De toediening van het licht duurt bij volwassenen een kwartier per keer,

bij baby’s en kleine kinderen veel

korter.                  

Na het toedienen van de lichtfrequenties wordt gemeten of het lichaam in balans is. Je kunt dus meteen zien of de therapie effect heeft gehad.

De therapie doet geen pijn.

 

AANPAK

 

Meestal zijn meerdere sessies nodig. Het aantal hangt af van de oorzaak van de verstoring. Tussen de sessies zit minimaal drie dagen omdat het lichaam de tijd moet hebben om te ontgiften. In de eerste drie dagen na een sessie is het belangrijk om dagelijks acht glazen water te drinken om afvalstoffen af te voeren.

 

Deze vorm van lichttherapie mag NIET gegeven worden aan:

Mensen die een orgaantransplantatie hebben gehad:
Omdat het immuunsysteem weer geoptimaliseerd is, herkent het immuunsysteem lichaamsvreemde stoffen weer en wil die afstoten.
Mensen met shunts, varkens (hart)kleppen of met plastic/kunststof aderen.
 

Metalen delen, zoals pacemaker of onderdelen aan heupen, kunsthartkleppen,

schroeven e.d. worden niet met afstoting bedreigd.

 

TOEPASSINGEN

 

Biofotonen therapie kan bij vrijwel elke vorm van disbalans worden toegepast. Dat komt omdat niet deze disbalans

wordt aangepakt, maar omdat het eigen immuunsysteem van het lichaam weer in staat wordt gesteld om de problemen te herkennen en te herstellen.

 

Hieronder volgt een beperkte opsomming van aandoeningen waar goede ervaringen mee zijn:

 

Allergieën

Angst, paniekstoornissen                 

Astma, bronchitis                    

Artritis, artrose

Blaasontsteking

Burn out

Candidiasis, parasitaire infectie        

Chronische vermoeidheid                 

Dyslexie

Eczeem

Emotionele problemen

Galstenen, nierstenen

Hart- en vaatziekten

Hoge/lage bloeddruk

Hypoglykemie

Littekens

Menstruatieklachten, PMS

Migraine, hoofdpijn

Multiple sclerose

Obesitas (vetzucht)

Poliepen

Reuma, fibromyalgie      

Whiplash

Ziekte van Crohn,

   colitis ulcerosa

Ziekte van Lyme

 

      

Het Lichtrijk in Sagrada Familia

Voor afspraken en informatie

kunt u contact opnemen met

Biofotonenpraktijk Het Lichtrijk

Gerrie Bockting

Nieuwebildtdijk 300

9076 PP St. Annaparochie

Mob.  06 51656193

E.       hetlichtrijk@kpnmail.nl

I.        www.hetlichtrijk.nl

het licht rijk
bottom of page